(ร่าง) ประกวดราคาจ้างลอกท่อดักน้ำเสีย (ระบบรวบรวมน้ำเสีย) ในคลองส่วย บริเวณสี่แยกพงษ์เพชร ถึงแยกถนนสามัคคี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027342349)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

เอกสารไฟล์แนบ

rang01200263 4.23 Mb