ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโคมสปอร์ตไลท์เสาไฮแมทริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี ด้วยวิธีกระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

เอกสารไฟล์แนบ

ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโคมสปอร์ตไลท์เสาไฮแมทริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี ด้วยวิธีกระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5.02 Mb