ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสามัคคี (ถนนสามัคคีช่วงถนนประชาชื่น ถึงซอยสามัคคี 46) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127022208)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

เอกสารไฟล์แนบ

rang04031262 19.75 Mb