ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ คลองบางขวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127429001) เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการ

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

เอกสารไฟล์แนบ

rang01181062 4.53 Mb