ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคลองบาฬี ช่วงที่ 1 (ช่วงคลองบางเขน – ซอยดวงมณี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127000480)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

เอกสารไฟล์แนบ

rang02021262 4.53 Mb