ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คลองอู่ตะเภา จากถนนรัตนาธิเบศร์ ถึงคลองบางซื่อน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107301572)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

เอกสารไฟล์แนบ

rang01021262 4.10 Mb