รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ ภายในสวนบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อเนื่องจาก ผู้ให้บริการรายเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ  โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ ภายในสวนบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ต่อเนื่องจาก ผู้ให้บริการรายเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี

วงเงินที่ได้รับจัดสรร 1,644,000.00 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ ภายในสวนบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ต่อเนื่องจาก ผู้ให้บริการรายเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2.11 Mb
win04230962 164.14 Kb