รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ และความสะอาด บริเวณเกาะกลางถนนพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อเนื่องจาก ผู้ให้บริการรายเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ และความสะอาด บริเวณเกาะกลางถนนพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อเนื่องจาก ผู้ให้บริการรายเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,200,000.00 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ และความสะอาด บริเวณเกาะกลางถนนพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อเนื่องจาก ผู้ให้บริการรายเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2.04 Mb
win03230962 167.50 Kb