ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงยกระดับถนนและก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. และก่อสร้างบ่อสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ซอยประชาราษฎร์ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

เอกสารไฟล์แนบ

cc02 247.61 Kb