ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยนนทบุรี 14 ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

เนื่องจากไม่มีผู้สนใจซื้อเอกสารและยื่นข้อเสนอดังกล่าว

เอกสารไฟล์แนบ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยนนทบุรี 14 ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา 102.87 Kb