ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองบางสร้อยทอง ช่วงปากน้ำเจ้าพระยาถึงปลายคลองบางสร้อยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

เอกสารไฟล์แนบ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองบางสร้อยทอง ช่วงปากน้ำเจ้าพระยาถึงปลายคลองบางสร้อยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 167.77 Kb