ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารองค์พระเทิดพระเกียรติและปรับปรุงภูมิทัศน์ (ประชานิเวศน์ 3) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตามประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารองค์พระเทิดพระเกียรติและปรับปรุงภูมิทัศน์ (ประชานิเวศน์ 3) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562

เนื่องจาก ไม่มีผู้สนใจยื่นราคา แต่อย่างใด

เทศบาลนครนนทบุรี จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

เอกสารไฟล์แนบ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารองค์พระเทิดพระเกียรติและปรับปรุงภูมิทัศน์ (ประชานิเวศน์ 3) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 288.58 Kb