ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข้าม ถนนประชาชื่น-นนทบุรี (ป-น1) ปากซอยประชาชื่น-นนทบุรี 4 ด้วยวิธีประกวดาราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข้าม ถนนประชาชื่น-นนทบุรี (ป-น1) ปากซอยประชาชื่น-นนทบุรี 4 ด้วยวิธีประกวดาราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

เนื่องจาก ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย ได้ยื่นเสนอราคาเกินกว่าราคากลางงานก่อสร้างในการจัดจ้างครั้งนี้ จึงไม่สามารถรับราคาได้

เทศบาลนครนนทบุรี จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

เอกสารไฟล์แนบ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข้าม ถนนประชาชื่น-นนทบุรี (ป-น1) ปากซอยประชาชื่น-นนทบุรี 4 ด้วยวิธีประกวดาราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 140.11 Kb