ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ เป็นตู้เก็บมูลฝอยอันตรายและซากอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 100 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ เป็นตู้เก็บมูลฝอยอันตรายและซากอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 100 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารไฟล์แนบ

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ เป็นตู้เก็บมูลฝอยอันตรายและซากอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 100 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 252.25 Kb