ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาย้ายระบบภูมิสารสนเทศผ่านระบบอิเตอร์เน็ตที่มีอยู่ ให้อยู่ในรูปแบบไพรเวทคลาวด์ (Protal) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

เอกสารไฟล์แนบ

win69-63 28.02 Kb