ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาการให้บริการประชนด้วยระบบภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (กองวิชาการและแผนงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ผู้รับจ้างคือ บริษัท จีไอเอส จำกัด

ตามสัญญาจ้างเลขที่ 271/2562 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นเงิน 1,498,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาการให้บริการประชนด้วยระบบภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (กองวิชาการและแผนงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 201.09 Kb