ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือบริการ รับ-ส่ง ประชาสัมพันธ์ที่มาเข้าร่วมโครงการในการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม และวันอาทิตย์ที่ 2,9,16 มิถุนายน 2562 (ส่งเสริม) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

เอกสารไฟล์แนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือบริการ รับ-ส่ง ประชาสัมพันธ์ที่มาเข้าร่วมโครงการในการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม และวันอาทิตย์ที่ 2,9,16 มิถุนายน 2562 (ส่งเสริม) โดยวิธีคัดเลือก 235.10 Kb