ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถถังรองรับมูลฝอยขนาดความจุไม่น้อยกว่า 660 ลิตร จำนวน 50 ใบ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

เอกสารไฟล์แนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถถังรองรับมูลฝอยขนาดความจุไม่น้อยกว่า 660 ลิตร จำนวน 50 ใบ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 405.21 Kb