ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 37 รายการ (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 37 รายการ

ผู้เสนอราคาได้ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดคิวเรท พลัส

วงเงินทำสัญญา 399,310 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 37 รายการ 204.40 Kb