ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ผู้เสนอราคาได้คือ บริษัท เมจิค รูทส์ จำกัด

ตามสัญญาจ้างเลขที่ 94/2562 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562

เป็นเงิน 162,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 293.19 Kb