ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารองค์พระเทิดพระเกียรติและภูมิทัศน์ (ประชานิเวศน์ 3) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

เอกสารไฟล์แนบ

จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารองค์พระเทิดพระเกียรติและภูมิทัศน์ 149.40 Kb