ขออนุเคราะห์เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

เอกสารไฟล์แนบ

BK01190363 6.97 Mb
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างซุ้มประตูฯ 135.28 Kb