สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยประชาชื่น 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยประชาชื่น 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ เป็นรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ เป็น เรืออลูมิเนียม จำนวน ๒ รายการ ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนคนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 32/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวีพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเรวดี 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067347457) เอกสารประกวดราคาจ้าง ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 31/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนและก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. และก่อสร้างบ่อสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ซอยประชาราษฎร์ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017472426) เอกสารประกวดราคาจ้าง ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 30/2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ให้กับงานศึกษาไม่กำหนดระดับ (สำนักการศึกษา) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยนนทบุรี 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 29/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงป้ายโอเวอร์เฮด ถนนพิบูลสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127323898) เอกสารประกวดราคา ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เป็นรถกวาดดูดฝุ่น 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า จำนวน 1 คัน (สธ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงป้ายโอเวอร์เฮด ถนนพิบูลสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 28/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยนนทบุรี ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107179592) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 27/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสตรีทบาสเกตบอลประชานิเวศน์ 2 ซอยสามัคคี 58/24 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127308843) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 26/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวีพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127296039) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 25/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวีพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. รอบสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ท้ายซอยงามวงศ์วาน 27) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047082634) รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยประชาชื่น 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ซอยเติมสุข (ซอยแยกซอยศรีพรสวรรค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยนนทบุรี 8 (ท้ายซอยเชื่อมถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 24/2563 การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ตามประกาศเทศบาลนครนนทบุรี ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue