สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
เลขที่ 59/2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับคลินิกทันตกรรม เทศบาลนครนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 58/2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 57/2563 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 56/2563 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการจัดทำระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 55/2563 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 80 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 54/2563 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 53-2563 ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 17 เมตร จำนวน 1 คัน (สำนักการช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 52/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโคมสปอร์ตไลท์เสาไฮแมทริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127426862) เอกสารประกวดราคาจ้าง ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
ขออนุเคราะห์เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโคมสปอร์ตไลท์เสาไฮแมทริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี ด้วยวิธีกระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ขยายเวลาร่าง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟสาธารณะสำหรับติดตั้งบริเวณซอยย่อยถนนทบุรี 1) จำนวน 40 ซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่าง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟฟ้าสาธารณะสำรับติดตั้งบริเวณซอยย่อยถนนนทบุรี 1) จำนวน 40 ซอย ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 51/2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เสื้อผ้าเหล็ก แบบบานเปิด) จำนวน 200 ตู้ ให้กับโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 50/2563 การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ตามประกาศเทศบาลนครนนทบุรี ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 49/2563 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 48/2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เตียงนอน 2 ชั้น จำนวน 100 ชุด) ให้กับโรงเรียน กีฬานครนนท์วิทยา 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 47/2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 46/2563 ประกวดราคาจ้างลอกท่อดักน้ำเสีย (ระบบรวบรวมน้ำเสีย) ในคลองส่วย บริเวณสี่แยกพงษ์เพชร ถึงแยกถนนสามัคคี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027342349) เอกสารประกวดราคาจ้าง ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักการสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 45-2563 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กมรอนิกส์ รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue