โครงการแข่งขันเรือพื้นบ้านและประเพณีแห่เรือชักพระคลองบางเขน ณ วัดโพธิ์ทองล่าง

โครงการแข่งขันเรือพื้นบ้านและประเพณีแห่เรือชักพระคลองบางเขน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา

ณ วัดโพธิ์ทองล่าง