โครงการเสริมทักษะชีวิตป้องกันการจมน้ำในวัยเรียน (รุ่นที่ 3) ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

25 – 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา โครงการเสริมทักษะชีวิตป้องกันการจมน้ำในวัยเรียน (รุ่นที่ 3) ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์