โครงการเสริมทักษะชีวิตป้องกันการจมน้ำในวัยเรียน (รุ่นที่ 2) ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

18 – 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา โครงการเสริมทักษะชีวิตป้องกันการจมน้ำในวัยเรียน (รุ่นที่ 2) ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์