โครงการอุปสมบทหมู่ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าฯ ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี/วัดแคนอก

โครงการอุปสมบทหมู่ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าฯ

วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 นาฬิกา

ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี/วัดแคนอก