โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมผู้ก่อการดี เทศบาลนครนนทบุรี (รุ่นที่ 2) ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

14 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมผู้ก่อการดี เทศบาลนครนนทบุรี (รุ่นที่ 2) ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์