โครงการอบรมคอนโดยั่งยืน อพาร์ทเม้นท์งามตา หมู่บ้านน่าอยู่สู่นครนนท์ 4.0 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1

โครงการอบรมคอนโดยั่งยืน อพาร์ทเม้นท์งามตา หมู่บ้านน่าอยู่สู่นครนนท์ 4.0

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 – 12.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1