โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านโหราศาสตร์ (หลักสูตรโหราศาสตร์จีนเบื้องต้น) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3  สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1

โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านโหราศาสตร์ (หลักสูตรโหราศาสตร์จีนเบื้องต้น)

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 15.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3  สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1