โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรการแปรรูปเห็ดทอดปรุงรสและควบคุมน้ำมันใช้ซ้ำ) ณ ห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1

โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรการแปรรูปเห็ดทอดปรุงรสและควบคุมน้ำมันใช้ซ้ำ)

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 15.00 นาฬิกา

ณ ห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1