โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านศิลปะ (หลักสูตรศิลปะการเพ้นท์เล็บ) ณ ห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1

โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านศิลปะ (หลักสูตรศิลปะการเพ้นท์เล็บ)

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 15.00 นาฬิกา 

ณ ห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1