โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านโหราศาสตร์ (หลักสูตรโหราศาสตร์จีนเบื้องต้น) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1

โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านโหราศาสตร์ (หลักสูตรโหราศาสตร์จีนเบื้องต้น)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 15.00 นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1