โครงการประเพณีทำบุญห่มผ้าพระประธานฯ และการประกวดแม่หม้าย ณ พุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

5 เม.ย. 2562 เวลา 18.00 นาฬิกา โครงการประเพณีทำบุญห่มผ้าพระประธานฯ และการประกวดแม่หม้าย ณ พุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี