โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

29 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 นาฬิกา โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี  อาคาร 2