โครงการดนตรีเพื่อประชาชนต้านสารเสพติดร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทาน ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี

15 มีนาคม 2562 เวลา 16.30 – 22.00 นาฬิกา โครงการดนตรีเพื่อประชาชนต้านสารเสพติดร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทาน ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี