โครงการชุมชนคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 1) ณ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา

21 – 22 มกราคม 2562 เวลา 06.00 – 17.30 นาฬิกา โครงการชุมชนคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 1) ณ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา