โครงการจัดงานวันครู ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2