โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี 

โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 23.45 นาฬิกา

ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี