โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองทัวร์นาเม้นต์ ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ

1 – 4 เม.ย. 2562 เวลา 08.30 – 17.00 นาฬิกา โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองทัวร์นาเม้นต์ ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ