โครงการงานประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทาน ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี

 โครงการงานประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทาน

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 นาฬิกา

ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี