โครงการงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี

โครงการงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 07.00 นาฬิกา

ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี