อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะชีวิตป้องกันการจมน้ำในเด็กวัยเรียน รุ่นที่ 1 ณ สระว่ายน้ำทานสัมฤทธิ์

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะชีวิตป้องกันการจมน้ำในเด็กวัยเรียน รุ่นที่ 1

วันที่ 27 – 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 14.00 นาฬิกา

ณ สระว่ายน้ำทานสัมฤทธิ์