อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะชีวิตป้องกันการจมน้ำในเด็กวัยเรียน รุ่นที่ 5 ณ สระว่ายน้ำทานสัมฤทธิ์

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะชีวิตป้องกันการจมน้ำในเด็กวัยเรียน รุ่นที่ 5

วันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา 

ณ สระว่ายน้ำทานสัมฤทธิ์