อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะชีวิตป้องกันการจมน้ำในเด็กวัยเรียน รุ่นที่ 4 ณ สระว่ายน้ำทานสัมฤทธิ์

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะชีวิตป้องกันการจมน้ำในเด็กวัยเรียน รุ่นที่ 4

วันที่ 23 – 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา 

ณ สระว่ายน้ำทานสัมฤทธิ์