อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะชีวิตป้องกันการจมน้ำในเด็กวัยเรียน รุ่นที่ 3 ณ สระว่ายน้ำทานสัมฤท

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะชีวิตป้องกันการจมน้ำในเด็กวัยเรียน รุ่นที่ 3

วันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 14.00 นาฬิกา

ณ สระว่ายน้ำทานสัมฤทธิ์