อบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาช่วยคนจมน้ำ รุ่นที่ 2 ณ สระว่ายน้ำทานสัมฤทธิ์

อบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาช่วยคนจมน้ำ รุ่นที่ 2

วันที่ 10 – 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา

ณ สระว่ายน้ำทานสัมฤทธิ์