อบรมผู้ประกอบการเสริมสวย ตามโครงการพัฒนาสถานประกอบการค้า ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

อบรมผู้ประกอบการเสริมสวย ตามโครงการพัฒนาสถานประกอบการค้า ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1