พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับประเทศ) ณ เทศบาลนครระยอง

พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับประเทศ)

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 นาฬิกา

ณ เทศบาลนครระยอง