พิธีเปิดโครงการแข่งขันฟุตซอลนครนนท์แชมป์เปี้ยนชิฟและโครงการแข่งขันฟุตบอลนครนนท์คัพ ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการแข่งขันฟุตซอลนครนนท์แชมป์เปี้ยนชิฟและโครงการแข่งขันฟุตบอลนครนนท์คัพ

วันที่ 10 – 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 17.00 นาฬิกา

ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ (พิธีเปิด 10 มิ.ย. 62 และพิธีปิด 17 มิ.ย. 62)